Meteen naar de inhoud

Financiën

Maandelijkse sportersbijdrage

Voor het nieuwe seizoen (vanaf 1 juli 2022) hanteren we nieuwe bedragen. De maandelijkse sportersbijdrage is afhankelijk van het aantal trainingsuren:

UrenBedragUrenBedragUrenBedragUrenBedrag
1€ 153,5€ 406€ 658,5€ 87,50
1,5€ 204€ 456,5€ 709€ 92,50
2€ 254,5€ 507€ 759,5€ 97,50
2,5€ 305€ 557,5€ 8010€ 102,50
3€ 355,5€ 608€ 82,5010,5€ 107,50

De bedragen worden jaarlijks opnieuw bekeken.

Sportersbijdrage peuter/kleutergym

  • €15,00 per maand (inclusief Nijntje beweegdiploma)

Algemeen

  • Als je lid wordt, betaal je eenmalig inschrijfgeld van €15,-.
  • Kosten voor eventuele regiotrainingen bij de Acro Academy komen hier nog over de contributie heen, deze bedragen €20,- per maand voor 1x per 2 weken, en €30,- per maand voor elke week.
  • Mochten er meerdere kinderen uit een gezin lid zijn van GYM, dan krijgen de ouders een korting van 10% op de bijdrage van het tweede kind (over het kind dat de laagste bijdrage betaalt).
  • Als je lid bent van een commissie krijg je een korting van 5% op de bijdrage.
  • LET OP! Er wordt altijd een overeenkomst aangegaan met een team voor 1 seizoen. Inschrijving is dan ook bindend voor het hele seizoen. Het seizoen loopt van 1 juli tot en met 30 juni. Mocht een sporter besluiten om halverwege te stoppen, zal er 50% van de sportersbijdrage doorbetaald moeten worden t/m juni van het desbetreffende seizoen. Opzeggen voor het nieuwe seizoen kan tot 1 juni.
  • Als je je opgeeft voor wedstrijden, moet hiervoor altijd inschrijfgeld betaald worden, ook als je door omstandigheden niet mee kunt doen. Hier hebben wij verder geen invloed op. Het inschrijfgeld wordt zo snel mogelijk na opgave geïncasseerd.
  • Soms gebeurt het dat een lid moet opzeggen omdat de sportersbijdrage niet betaalbaar is. In zo’n geval kun je een beroep doen op het Jeugdsportfonds of het Kindpakket via de Gemeente. Voor gezinnen die de sportersbijdrage niet kunnen betalen, betaalt Jeugdsportfonds de sportersbijdrage en in bepaalde gevallen de sportattributen. Als je denkt in aanmerking te komen voor een van beide regelingen, stel dan gerust je vraag via de penningmeester.

Overige kosten

Naast de sportersbijdrage zijn er nog een aantal extra kosten die elk seizoen terugkomen. Deze kosten zijn erg verschillend. Hieronder is geprobeerd een schatting te maken:

Bondscontributie: €20,- per jaar (ongeveer);
Wedstrijdpakje (koop): Rond de €100,- en €200,- per pakje;
Wedstrijdpakje (huur): Tussen de €40,- en €70,- per pakje per seizoen;
Wedstrijdkosten KNGU: €15,- per wedstrijd;
Wedstrijdpaspoort KNGU: €5,50 per seizoen;
Trainers- en jurykosten wedstrijden: €30,- per seizoen;
Trainingspak (zie hoofdstuk 12): €50,-;
Trainingspakje (zie hoofdstuk 12): €25,- tot €35,-;
Toernooien: Verschillend;
Oefening maken/cleanen buiten de training om: €15 per uur.

Om de betalingen soepel te laten verlopen vragen wij u ons te machtigen om de contributie in twaalf maandelijkse termijnen automatisch van uw bank- of girorekening af te schrijven.